Toekomstbestendig Hengevelde

Terugblik zaterdag 2 oktober in de kerk

Zaterdag was het dan zover, de breed aangekondigde bijeenkomst over de toekomstvisie van Hengevelde.  Dit alles in het veelbesproken kerkgebouw van Hengevelde, zeker ook onderdeel van het gesprek deze middag!

In het openingswoord van Ferenc van Damme, (van Studio Vers Bestuur, ingehuurd door de organisatie) werd stil gestaan bij het ondernemende karakter van ons dorp en dat we het eigenlijk best goed voor mekaar hebben in Hengevelde. Maar hoe ziet dit er uit voor de lange termijn? Ondanks al het goede moet er ook nog best veel gebeuren! We moeten met in ons achterhoofd een veranderende maatschappij keuzes maken voor de toekomst van ons dorp. Participatie is het toverwoord. Tijdens de introductie hebben we o.a. stil gestaan bij het begrip participatie, de participatieladder en de veranderingen m.b.t. bestuurders en vrijwilligers in onze huidige en toekomstige maatschappij.

Aan de hand van een interactieve app op de smartphone werd er door alle aanwezigen gestemd wat de meeste belangrijke thema’s zijn. Alle thema’s zijn deze middag aan de hand van tafelgesprekken verder uitgewerkt.

Tafelgesprekken

Er waren iets  meer dan 250 Hengeveldenaren aanwezig. Verdeeld over 15 tafels en 3 ronden werden alle thema besproken. Iedere aanwezige kon deze middag meepraten over de voor hem/haar 3 belangrijkste thema's.

De thema's

Via het formulier op de webiste konden mensen naast de reeds benoemde thema's ook zelf extra thema's aandragen. Voorbeelden hiervan zijn het thema Biodiversiteit en het thema Dorpsraad. Tevens kwamen de thema's cultuur, leefbaarhied, ondernemen, energietransitie, onderwijs - school, sport & beweging, veiligheid (incl verkeer), wonen, kerk en zorg aan bod.
Hoe denken wij over een nieuw multifunctioneel sportcomplex? Een nieuwe school met een Integraal Kind Centrum, (IKC) een organisatie waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen? Woningbouw aan de andere kant van de Needsestraat? Het BWIH-verhaal? (Blijven Wonen In Hengevelde)

Hoe nu verder?

De bedoeling van deze middag was om vanuit een open constructieve dialoog iedereen de ruimte te bieden om zijn/haar zienswijze/ideeën in te brengen. Aan het einde van de middag werd alle input gecategoriseerd. De werkgroep zal zich de komende periode beramen op de te nemen vervolgacties. We komen hier dan ook z.s.m. op terug. Dit omdat we de vaart er in moeten houden gezien de actuele wensen/behoeften en uitdagingen in het dorp op de verschillende thema's.

Uitwerkingen van de verschillende thema's

Nazorg pakket Studio Vers Bestuur

Beste inwonders van Hengevelde,

Hierbij mijn ondersteunende PPT, en dit is link naar mijn ‘Nazorg Pakket’: https://studioversbestuur.nl/inspiratie/

Hier kunnen mensen die dat willen zelf de Mentality test doen: https://www.motivaction.nl/mentality/de-mentality-test

Mensen die er dieper op in willen gaan, mogen altijd contact met me opnemen!

Tot gauw in de praktijk!

Grtz!

Ferenc van Damme

Maandag t/m donderdag | telefoon 06 1042 2627
Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle

Studio Vers Bestuur

Voor nieuwe spelregels in de samenleving

Doen! Leren! Delen!

www.studioversbestuur.nl